Euro Maszyny Budowlane

Maszyny oraz pojazdy budowlane, charakterystyka ogólna i podział

Najnowsze dane rynkowe oraz sektora dystrybucji

Maszyny oraz pojazdy budowlane, charakterystyka ogólna i podział

Dzisiejszy świat nie wyobraża sobie możliwości budowania bez specjalistycznego sprzętu używanego w budownictwie. Ogólnie nazywa urządzenia tego typu nazywa się maszynami budowlanymi.

euro maszyny budowlane

Pojazdy budowlane i maszyny to inaczej grupa urządzeń stosowanych w robotach, pracach budowlanych. W klasyfikacji maszyn budowlanych przyjmuje się następujący podział tego typu urządzeń: maszyny do robót ziemnych (wśród których wyróżnia się koparki i ładowarki łyżkowe), maszyny do płaskiego odspajania gruntu (głównie spycharki ,zgarniarki ,równiarki, zrywarki), maszyny do zagęszczania gruntów (podstawowe urządzenia to walce, zagęszczarki, ubijarki, ubijaki). Pośród klasyfikacji maszyn budowlanych wyróżnia się również maszyny do robót drogowych, wśród których podstawowe maszyny to rozściełacze do asfaltu, stabilizatory podłoża, frezarki asfaltu. Inne urządzenia klasyfikowane, jako maszyny budowlane to urządzenia do hydromechanizacji i odwadniania (pogłębiarki, pompy, rurociągi zestawy igłofiltrowe, filtry studzienne, urządzenia wiertnicze, głównie wiertnice, wodomiotacze, ssawniki).

euro maszyny budowlaneWażnym rodzajem są maszyny budowlane oraz maszyny do przeróbki kruszyw (głównie to kruszarki, młyny, przesiewniki), oraz maszyny do produkcji i transportu masy betonowej (betonownie, betoniarki, środki transportu masy betonowej, maszyny do zagęszczania masy betonowej, a w szczególności wibratory do betonu). Ważną częścią klasyfikacji maszyn budowlanych są maszyny transportu bliskiego, a w szczególności przenośniki, ładowarki przenośnikowe, dźwigi.